Home Voorwaarden

Voorwaarden

Op deze pagina staan de voorwaarden die van toepassing zijn op PotterDome, te bereiken via www.potterdome.eu en via de social media. Overigens is het een vaak gehoord verwijt dat niemand die disclaimers leest, dus daarom hebben we ‘m in makkelijke taal getypt. Een ingewikkelde variant volgt nog, voor de liefhebbers.

Kijkwijzer

PotterDome is geschikt voor alle leeftijden, maar de focus qua ‘inhoudelijke kwaliteit’ ligt op de doelgroep 18+.

Officiële kanalen

De officiële kanalen van PotterDome zijn:

Domeinnamen in het bezit van PotterDome.eu

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de volgende doorlink domeinnamen:

  • www.pdtoday.nl, verwijst door naar www.potterdome.eu/today
  • www.potterdomexl.nl, verwijst door naar www.potterdome.eu/xl
  • www.potterkiekjes.nl, verwijst door naar www.potterdome.eu/kiekjes
  • www.potterpedia.nl, verwijst door naar www.potterdome.eu/pedia
  • www.kingscrossrpg.nl, verwijst door naar www.potterdome.eu/kingscrossforum (bevat om technische redenen een i-frame naar www.potterdome.eu/play/kingscross)

Juridische doelstelling

PotterDome is een onafhankelijk online platform dat feitelijk en beschouwend bericht over ‘De Wereld van de Jongen Die Bleef Leven’; een brede samenvatting die de onderwerpen Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them en Nicolas Flamel omvat. PotterDome creëert een eigen wereld door de ogen van ‘de liefhebber’, waardoor er een uniek platform ontstaat. PotterDome is geheel onafhankelijk en vertegenwoordigt in geen geval de mening van J.K. Rowling, één van haar uitgeverijen, Warner Bros of welke betrokken officiële partij dan ook. Dat betekent dat het soms ook kan ‘schuren’: als Rowling bijvoorbeeld een uitspraak doet die écht niet kan, zullen wij het niet nalaten haar er volgens goed Nederlands gebruik haar op een constructieve manier op te wijzen. PotterDome verdient tot slot geen geld aan Harry Potter, Fantastic Beasts and Where To Find Them of Nicolas Flamel (want dat mag niet, potverdrie).

PotterDome in de maatschappij

De levenservaring van PotterDome gaat terug naar 2003, waardoor we weten hoe het internet is geëvolueerd. In een tijd van desinformatie, nepnieuws en ongeoorloofd data-handelen, is het belangrijk dat ook online platforms zich uitspreken vóór een meekijkvrij en privacy gegarandeerd internet. PotterDome heeft een duidelijke opvatting: je data is bij ons veilig (zie verderop) en welk manifest er op privacy gebied er komt – wij zullen die op zijn merites beoordelen en daar waar nodig steunen.

PotterDome als organisatie

PotterDome is een onafhankelijk, zelfstandig platform in particuliere handen, gevestigd in Nederland. Dus geen ingewikkeld gedoe; PotterDome ontvangt geen aanwijzingen van bovenaf en kan volop gebruik maken van onze creatieve vrijheid.

Merknaam PotterDome

  • De naam PotterDome is sinds 24 december 2020 weer eigendom van zijn oorspronkelijke oprichter (tja, als je vergeet de merkrechten te registreren in 2008). Zonder zijn nadrukkelijke toestemming is het niet toegestaan de naam PotterDome in welke vorm dan ook te gebruiken (nee, ook niet degene die het oude domein in handen heeft).
  • Op social media zijn alle kanalen herkenbaar aan de term ‘@potterdomeofficial’ of ‘@potterdomeofcl’. Het officiële domein is www.potterdome.eu.

Juridische aansprakelijkheid

  • Alle content op deze website – in welke vorm dan ook – wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld/vervaardigd en gepubliceerd. Toch kan het zijn dat – ondanks onze inspanning – er toch omissies optreden. PotterDome kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade als gevolg van het gebruik van deze content.
  • Verzamelde content wordt zoveel mogelijk vervaardigd met inachtneming van de wettelijke regelingen. Hierdoor maken we – bij onze visuals – vooral gebruik van persmateriaal, copyright-vrij en zelf vervaardigd beeldmateriaal. PotterDome aanvaart geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele omissies, maar spant zich wel in om eventuele fouten recht te zetten.

Klachtenprocedure

PotterDome beschikt over een klachtenprocedure. Een klacht kan gericht worden aan de hoofdredacteur/uitgever. De voltallige klachtenprocedure is tevens bij de hoofdredacteur/uitgever op te vragen.

Copyrights

PotterDome kan gebruik maken van beeldmateriaal vervaardigd door bijvoorbeeld Warner Bros. Het copyright van dat beeldmateriaal ligt bij de rechthebbende eigenaren. Anders is dat voor bijvoorbeeld onze nieuwsberichten, podcasts, achtergrondartikelen en zo meer: daarvan ligt het copyright bij PotterDome. Zonder onze toestemming mag dit alles dus niet gebruikt worden.

Privacy

PotterDome hanteert een privacy policy. Je leest er hier meer over.

Wijzigingen en vaststelling

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 18 januari 2021 en kunnen – om welke reden dan ook, ja zelfs omdat de Eindbaas z’n dag niet heeft – tussendoor altijd eenzijdig gewijzigd worden. Ja beste mensen, de PotterNerds bepalen de agenda (lol). Dus houdt deze pagina in de gaten, dan ben je altijd op de hoogte. Oh en tot slot, op deze Algemene Voorwaarden zijn zowel het Nederlands- als het Tovenaarsrecht van toepassing.

Laatste wijziging: 22 augustus 2023, 12:56 uur.