Home Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 december 2020

Via de website www.potterdome.net worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. PotterDome de privacy van websitebezoekers en leden en achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. PotterDome verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige en veilige manier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PotterDome verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Foto’s (bijvoorbeeld van evenementen) en profielfoto’s
 • Jouw social media-account
 • Cookie-ID
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PotterDome verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je met je Magisch Paspoort toegang te verlenen tot de besloten onderdelen van het platform
 • Om onze nieuwsbrief te kunnen verzenden;
 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening – bijvoorbeeld het versturen van een prijs – uit te kunnen voeren;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en te reageren op posts;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om statistieken te analyseren en de website te optimaliseren.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • PotterDome bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren jouw personalia, adresgegevens en e-mailadres twee weken voor het versturen van prijzen. Je staat op de abonneelijst voor onze nieuwsbrief, totdat je je weer afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

PotterDome verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PotterDome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De volgende partijen verwerken persoonsgegevens in onze opdracht:

 • MailMunch en MailChimp: regelen de aanmelding voor- en het versturen van- de PotterDome nieuwsbrieven.
 • Akismet: regelt de controle op spam in reacties op artikelen van PotterDome.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder meer nieuwe blogposts en andere informatie. Via de verschillende formulieren op onze website kun je jouw e-mailadres aan de lijst van abonnees toevoegen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Daarnaast worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt. Tevens kun je jezelf afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar redactie@potterdome.eu

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De gegevens worden met inbegrip van een deel van het adres van jouw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in het privacybeleid van Google.

Affiliate cookies

Sommige PotterDome blogposts bevatten affiliate links. Wanneer je deze links volgt, wordt er bij het laden van de partnersite een cookie geplaatst. Deze affiliate cookies worden alleen geplaatst met het doel om bij te houden of wij een commissie van onze partner ontvangen. De gevolgen voor de privacy van onze bezoekers is gering, waardoor er geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons. Door hierop te klikken, word je doorgeleid naar de betreffende pagina van deze verschillende social medianetwerken. Deze buttons werken aan de hand van stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en Instagram te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Foto- en videoreportages

PotterDome maakt foto- en videoreportages op onder andere festivals, premières, lezingen en zo meer. De redactie verzamelt de benodigde toestemming, perskaarten en andere noodzakelijke informatie die de verschillende organisaties vereisen om reportages te mogen maken. PotterDome voldoet aan de grondslagen van de journalistieke doeleinden en artistieke uitingsvormen. Geportretteerde cosplayers en artiesten hebben hun toestemming verleend aan het publiceren van hun beeltenis. Als jij het idee hebt dat je onterecht herkenbaar wordt afgebeeld, neem dan contact op met redactie@potterdome.eu

Jouw privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor bepaalde gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens door PotterDome. Je hebt ook het recht op beperking van de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te laten sturen.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van jouw rechten sturen naar redactie@potterdome.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Is het verzoek erg complex, dan kunnen wij deze termijn verlengen met twee maanden. Dat laten we je dan in de eerste maand weten.

Mocht je niet tevreden zijn over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

PotterDome neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@potterdome.eu

Contactgegevens:

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let daarom altijd op de datum hierboven en check regelmatig of er nieuwe versies zijn.